Tour Sapa

27 + Tour Sapa

Đang lọc
 • Apr 08, 2020
  US$136 US$88

  8

  16h 7m 7s

  -18%

  vi-Sapa Easy Trek 2D3N (homestay) by train

   

  Xem bản đồ

  7.6

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Sa Pa - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - vi-Giang Ta Chai - vi-Su Pan - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$45

  From: US$136

  You save: US$29

  Giá gốc
  US$165
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$29
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$136

 • Apr 08, 2020
  US$145 US$94

  10

  16h 7m 7s

  -24%

  Sapa Easy Trek 2D3N bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.4

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Lào Cai - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - Bản Cát Cát - Lào Cai - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$48

  From: US$145

  You save: US$45

  Giá gốc
  US$190
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$45
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$145

 • vi-Sapa Trekking with Bac Ha Market 3D4N by train

   

  Xem bản đồ

  7.5

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Sa Pa - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - Bản Cát Cát - vi-Bac Ha Market - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP06

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  From: US$184

 • Apr 07, 2020
  US$168 US$109

  8

  64h 7m 7s

  vi-Sapa Trekking and Market tour 3D4N by train

   

  Xem bản đồ

  7.6

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Sa Pa - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - vi-Giang Ta Chai - vi-Su Pan - vi-Bac Ha Market - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP07

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  From: US$168

 • Apr 06, 2020
  US$327 US$212

  1

  64h 7m 7s

  vi-Sapa Hard Trek 5D6N by train

   

  Xem bản đồ

  7.5

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Sa Pa - vi-Lao Chai + thêm nữa - Bản Tả Van - vi-Ho Village - vi-Nam Toong - vi-Su Pan - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SPP11

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  6 days

  From: US$327

 • Apr 07, 2020
  US$59 US$38

  11

  40h 7m 7s

  vi-Sapa Motorbiking full day

   

  Xem bản đồ

  7.6

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Sa Pa - Bản Má Tra + thêm nữa - Bản Tả Phìn - Thác Bạc - Bản Cát Cát - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SPP17

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  From: US$59

 • Apr 07, 2020
  US$145 US$94

  15

  64h 7m 7s

  vi- Suoi Hoa - Matra - Ban Khoang - Ta Giang Phing 2D3N by train

   

  Xem bản đồ

  7.4

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Sa Pa - Bản Má Tra + thêm nữa - vi-Khoang Village - vi-Ta Giang Phinh Valley - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SPP22

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  From: US$145

 • Apr 06, 2020
  US$87 US$56

  12

  88h 7m 7s

  vi-Sapa - Cat Cat - Lao Chai - Ta Van bus tour 2D1N

   

  Xem bản đồ

  7.7

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Sa Pa - Bản Cát Cát + thêm nữa - Bản Ý Linh Hồ - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88WAT01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$44

  From: US$87

 • -25%

  Sapa Medium Trek 3D4N (homestay-hotel) bằng tàu hỏa

   

  Xem bản đồ

  7.7

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Sa Pa - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - vi-Giang Ta Chai - Bản Cát Cát - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP04

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$41

  From: US$165

  You save: US$55

  Giá gốc
  US$220
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$55
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$165

 • vi-Sapa Easy Trek with Bac Ha Market 2D3N by train

   

  Xem bản đồ

  7.5

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Bac Ha Market - Bản Ý Linh Hồ + thêm nữa - vi-Lao Chai - Bản Tả Van - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP05

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  From: US$155

 • Apr 06, 2020
  US$153 US$99

  12

  64h 7m 7s

  vi-Sapa Trekking and Coc Ly Market 2D3N by train

   

  Xem bản đồ

  7.5

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Sa Pa - Bản Tả Van + thêm nữa - vi-Coc Ly Market - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SP09

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  From: US$153

 • Apr 06, 2020
  US$62 US$40

  2

  64h 7m 7s

  vi-Fansipan Summit full day

   

  Xem bản đồ

  7.6

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Sa Pa - vi-Fansipan + thêm nữa - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88SPP20

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  From: US$62

Tour Sapa

- 45 Đánh giá