Tour Mê Kông

115 + Tour Mê Kông

Đang lọc
 • vi-Mekong Delta Adventure day tour

   

  Xem bản đồ

  7.3

  46 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - vi-Ham Luong Dock - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88TNK06

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  From: US$50

 • Apr 09, 2020
  US$34 US$22

  8

  16h 17m 17s

  Mỹ Tho - Bến Tre 1 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.4

  45 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - vi-Unicorn Island + thêm nữa - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MK01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  From: US$34

 • Apr 06, 2020
  US$52 US$33

  14

  64h 17m 17s

   

  Xem bản đồ

  7.1

  45 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - vi-Cai Be Floating Market - Cù lao Tân Phong + thêm nữa - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88TNK05

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  From: US$52

 • Apr 10, 2020
  US$105 US$68

  11

  31h 43m 43s

  Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ 2 ngày (Tour nhóm)

   

  Xem bản đồ

  7.3

  31 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - vi-Unicorn Island + thêm nữa - Cái Răng - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MKG03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  From: US$105

 • Apr 07, 2020
  US$130 US$84

  9

  64h 17m 17s

   

  Xem bản đồ

  7.3

  31 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Cần Thơ + thêm nữa - Cái Răng - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MKG04

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  From: US$130

 • Apr 06, 2020
  US$220 US$143

  10

  88h 17m 17s

   

  Xem bản đồ

  7.2

  30 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho + thêm nữa - Cần Thơ - Cái Răng - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MKP03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  From: US$220

 • Apr 06, 2020
  US$118 US$76

  1

  88h 17m 17s

   

  Xem bản đồ

  7.2

  25 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Unicorn Island - vi-Notre Dame Cathedral - vi-General Post Office + thêm nữa - vi-City Hall
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Unicorn Island / vi-City Hall
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88VFP01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  From: US$118

 • Apr 06, 2020
  US$65 US$42

  4

  64h 17m 17s

   

  Xem bản đồ

  7.2

  21 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - vi-Cu Chi Tunnels - vi-Unicorn Island + thêm nữa - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88TNK02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  From: US$65

 • Apr 07, 2020
  US$90 US$58

  15

  40h 17m 17s

  Mỹ Tho - Cần Thơ - Châu Đốc 3 ngày (tour nhóm)

   

  Xem bản đồ

  7.4

  16 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Cần Thơ + thêm nữa - vi-Tra Su Sanctuary - Châu Đốc - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MKG07

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$30

  From: US$90

 • Apr 09, 2020
  US$70 US$45

  8

  7h 43m 43s

   

  Xem bản đồ

  7.3

  16 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Cần Thơ + thêm nữa - vi-Tra Su Sanctuary - Châu Đốc - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MKG08

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  From: US$70

 • Apr 06, 2020
  US$333 US$216

  3

  88h 17m 17s

   

  Xem bản đồ

  7.3

  12 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Châu Đốc - Cần Thơ + thêm nữa - Cái Răng - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MKP05

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  From: US$333

 • Apr 10, 2020
  US$455 US$295

  2

  7h 43m 43s

   

  Xem bản đồ

  7.3

  10 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Cần Thơ + thêm nữa - vi-Tra Su Sanctuary - Châu Đốc - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MKP08

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  From: US$455

Tour Mê Kông

- 328 Đánh giá